BLOG

מדריכים

CATEGORY

מדריכים

הנגשת אתרים / נגישות אתרים – מה צריך לדעת?
3 בינואר, 2019 נכתב על ידי TL Interactive

רשת האינטרנט מחברת בין מגוון אנשים, בכל רחבי העולם. היא מספקת שירותים שונים, כגון: מכירה וקניה, שיעורים וירטואליים, דפי מידע ועוד. הרשת אף מקרבת ויוצרת חברויות בין אנשים רבים, ללא צורך בפגישה ממשית. על הרשת להיות נגישה לכל סוגי האנשים, ללא קשר לשפתם, מיקומם או ביכולתם. כאשר הרשת מותאמת לכל סוגי האנשים, כולל אנשים המוגבלים בשמיעתם, תנועתם, ראייתם ויכולתם הקוגניטיבית, היא משרתת את מטרתה נאמנה. לכן, השפעתן של המוגבלויות השונות משתנה באופן קיצוני ברשת, בזכות הסרת מכשולי התקשורת, אשר הרשת מספקת לגולשים, אשר מתמודדים עם אותם מכשולים במהלך חיי היום יום הפיזיים. אולם, כאשר אתרים, אפליקציות, טכנולוגיו

לקריאה